Het landgoed

Landgoed Linschoten ligt verscholen in een van de drukste regio’s van ons land. Het contrast tussen het landgoed en de omliggende stedelijke regio is groot. Het landgoed is in de loop van de tijd een eiland van rust en groen geworden. Het is een samenhangend gebied van landerijen, bossen, waterpartijen, historische gebouwen en boerderijen. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het Huis te Linschoten (1637) en het omringende Parkbos. Het huis wordt al ruim honderd jaar niet meer bewoond, maar verkeerd in een goede en authentieke staat.  Momenteel telt het landgoed ongeveer 450 hectare. Het merendeel van gebouwen staat op de monumentenlijst. Daarmee is Landgoed Linschoten het grootste historische landgoed binnen de Randstad.

Het landgoed is beeldbepalend voor de regio. Zo heeft het onder meer een van de weinige opgaande bossen in de polder. Daardoor is er een prachtige afwisseling tussen de in deze streek kenmerkende weidse landschappen en bospartijen ontstaan. Doordat delen van het landgoed niet permanent voor publiek toegankelijk zijn, is er een bijzonder gevarieerde flora en fauna. Kenmerkend voor het landgoed zijn de stinsenplanten en planten uit het rivierengebied en vogels zoals buizerds, ijsvogels, blauwe reigers en zilverreigers, lepelaars en roeken. Ook kleine zoogdieren als hazen, bunzings, wezels en vleermuizen komt u op het landgoed tegen.

Van oudsher heeft het landgoed een sterk agrarisch karakter. Ruim tachtig procent van het land is in beheer bij de boeren die het land pachten. De opbrengsten van pacht, melkvee, fruit en hout waren altijd de belangrijkste inkomstenbron voor het landgoed. Wonen en werken zijn nog steeds, net als vroeger, nauw verweven met elkaar en het landgoed functioneert nog steeds op deze basis. Het oorspronkelijke karakter van het landgoed is zo behouden gebleven. Door de dynamiek van de boerenbedrijven is het bovendien een levendig landgoed, niet een statisch en gecultiveerd stuk erfgoed.

Dit verklaart misschien wel de authentieke sfeer die iedereen ervaart bij het betreden van het landgoed. Het resultaat van bijna vierhonderd jaar eenduidig beheer, met respect voor mens, natuur en gebouwen.